Open kaart spelen? Aangifte bezittingen resident Spanje

Fiscale column in De Vliegende Hollander januari 2013

Als u resident in Spanje bent en u bezit buiten Spanje meer dan € 50.000 dan bent u vanaf dit jaar verplicht om deze bezittingen ook in Spanje aan te geven.

Geef uw bezittingen in het buitenland aan om hoge boetes te voorkomen!

Dit is één van de uitwerkingen van de nieuwe Spaanse anti fraude wetgeving. Het is een aanvullende informatieve maatregel voor Spaanse residenten die net als anders verplicht blijven om een gehele wereldinkomen en wereldvermogen op te geven. In principe deed u dit al met uw IRPF aangifte (inkomstenbelasting), maar vanaf dit jaar komt er ook deze aangifte bij.

Via een nieuw model zal in de periode januari tot maart van het volgende belastingjaar aangifte moeten worden gedaan. Voor 2012 is deze termijn éénmalig verlegd naar maart - april 2013.

Aangeven:

De volgende vermogensbestanddelen in het buitenland moeten met de waarde van 31 december worden opgegeven:

  • - Alle vormen van onroerend goed;
  • - Rekeningen bij een financiële instelling;
  • - Alle vormen van deelnemingen: obligaties, aandelen en opties;
  • - Levensverzekeringspolissen;
  • - Leningen.

Blijft u het volgende jaar onder een waardestijging van € 20.000, dan hoeft u geen nieuwe aangifte te doen.

Niet aangeven:

Bij de invoering van deze nieuwe maatregel zijn een flinke stapel sancties in het leven geroepen. Het niet doen van deze aangifte kan voor forse boetes zorgen. Het volgende zal dan in ieder geval in rekening worden gebracht:

  • - Inkomstenbelasting (IRPF) over de hoogste schaal (52%) over het inkomen uit het vermogen;
  • - Boeterente;
  • - Boete die oploopt tot 150% over het te betalen bedrag aan belasting;
  • - Een extra boete van € 5.000 voor ieder vermogensbestanddeel dat niet is aangegeven met een minimum van € 10.000;
  • - Een extra boete voor te laat indienen van minimaal € 1.500.

Voorbeeld:

U heeft uw totale jaarlijks inkomsten uit Nederland van 3 bankrekeningen van totaal € 150.000 niet opgeven. U zou alsdan verschuldigd zijn:

Boete 3x geen aangifte doen

€ 15.000

Verschuldigde inkomstenbelasting 2012

€ 78.000

Boeterente

€ 1.560

Boete

117.000

 

€ 211.560


Conclusie:

Het spel dat vele residenten spelen om bezittingen en inkomsten niet op te geven wordt nu door de nieuwe regels en boetes bijna onmogelijk gemaakt. Laat u tijdig adviseren over uw aangifte om onverwachte verrassingen te voorkomen!