Column in De Vliegende Hollander september 2012

Klik hier voor het artikel in de Vliegende Hollander september 2012.

HERVORMINGEN OP DE SPAANSE ARBEIDSMARKT
1-0 VOOR WERKGEVERS?

De Spaanse regering heeft begin dit jaar aanpassingen gedaan in de arbeidswetgeving. De doelstellingen van
deze nieuwe hervormingen zijn om het aannemen van jongeren en langdurig werklozen te stimuleren, het
afsluiten van tijdelijke arbeidscontracten te ontmoedigen en de arbeidsomstandigheden te flexibiliseren om zo
ontslagen tegen te gaan. Bent u werkzaam in Spanje of heeft u plannen om in Spanje te komen werken? Of bent
u werkgever? Wij geven u een beknopt overzicht van de voornaamste wijzigingen:

1. Ongegrond ontslag: voortaan geldt voor tijdelijke contracten en overeenkomsten van onbepaalde duur eenzelfde ontslagtermijn. De ontslagvergoeding wordt terug gebracht van 45 dagen per gewerkt jaar tot 33 dagen per gewerkt jaar. Het maximum aantal maanden dat men in dienst blijft wordt terug gebracht van 42 maanden tot 24 maanden. De wet is niet alleen van kracht op nieuwe arbeidscontracten, maar ook op bestaande arbeidscontracten;

2. Objectief ontslag of vanwege schrappingen van arbeidsplaatsen: bedrijven die kampen met opeenvolgende verliezen of zelfs wanneer die verliezen voorzienbaar zijn, kunnen werknemers ontslaan onder betaling van een compensatie van 20 dagen per gewerkt jaar, met een maximum van 12 maanden;

3. Om het gebruik van tijdelijke contracten te ontmoedigen magvanaf 1 december 2012 een tijdelijk contract nog maximum 24 maanden duren;

4. Interne werkomstandigheden worden flexibeler zoals bijvoorbeeld: wijzigingen in de arbeidsduur, wijziging in de arbeidstijden, wijzigingen in de verantwoordelijkheden en taken. Deze wijzigingen moeten minimaal 30 dagen van tevoren aan de werknemer gecommuniceerd worden. Als de werknemer het er niet mee eens is, dan kan hij er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval is het bedrijf verplicht om hem een compensatie te betalen van 20 dagen per gewerkt jaar met een maximum van negen maanden;

5. Bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen kunnen een bonus krijgen van 4.000 euro. Daarnaast gelden er kortingen tot maximum 3.000 euro voor bedrijven die een werknemer aanwerven die jonger is dan 30 jaar.

WINNAARS EN VERLIEZERS
Spanje heeft drastische stappen gezet in de hervorming van haar arbeidsmarkt wat een grote onenigheid in de Spaanse samenleving veroorzaakt. De winnaars zijn de werkgevers en de werklozen; De verliezers zijn werknemers die hun hard bevochten rechten verloren zien gaan. Gimbrere International Advocaten en Gimbrère Doorakkers Tax Lawyers staan veel cliënten bij omtrent ontslagkwesties, vooral nu de wetgeving is veranderd. Wat kan wel en wat mag niet? Of het nu gaat om een onterecht ontslag, de bemiddeling over de ontslagvergoeding of het opstellen van een arbeidscontract: zowel werknemers als werkgevers doen er goed aan om zich te laten adviseren door een advocaat en/of belastingadviseur gespecialiseerd in het Spaanse arbeidsrecht. Vooral nu!